Δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρ 2019

Attorney at law Eleni Th.Karatsalidou-Δικηγορικό Γραφείο

Δικαστική ήττα για τράπεζες που προσέφυγαν στο ΕυρωπαϊΔικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) επιχειρώντας να προσβάλουν τη νομοθεσία για τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών συμβάσεων.
Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ απέρριψε, με ομόφωνη απόφασή του στις 20.12.2018, τις αιτήσεις πέντε τραπεζών από την Ουγγαρία στην υπόθεση Merkantil Car Zrt. κατά Ουγγαρίας (αίτηση αριθ. 22853/15 κ.α.) οι οποίες ως μέλη της OTP Banking Group, κατήγγειλαν την εθνική νομοθεσία που καθιστούσε παράνομους και αθέμιτους διάφορους τυποποιημένους όρους συμβάσεων δανείου, επικαλούμενες ότι είχε παραβιάσει το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη και στην ειρηνική απόλαυση της περιουσίας τους.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, συνεκδικάζοντας τις προσφυγές των πέντε τραπεζών ως συναφείς, τις απέρριψε ως απαράδεκτες και προδήλως αβάσιμες.

Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι οι αυστηρές διαδικαστικές προθεσμίες και οι άλλοι διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονταν στο πλαίσιο της προσφυγής των τραπεζών κατά του νομοθετικού τεκμηρίου των αθέμιτων όρων των δανειακών συμβάσεων, δεν είχαν υπονομεύσει το δικαίωμα τους σε δίκαιη δίκη. Κρίθηκε επίσης από το ΕΔΔΑ, ότι οι αιτούσες εταιρείες δεν εμποδίστηκαν να υποστηρίξουν τους συμβατικούς όρους των δανείων και το γεγονός ότι τα επιχειρήματά τους όπως προβλήθηκαν στη δίκη, απορρίφθηκαν, δεν σήμαινε ότι η διαδικασία ήταν άδικη.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.