Δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτ 2018

Attorney at law Eleni Th.Karatsalidou-Δικηγορικό Γραφείο

ΑΠΔΠΧ: ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ σε Wind, Vodafone, OTE και Cosmote
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προχώρησε σε ελέγχους σε εταιρείες για τις οποίες είχε λάβει μεγάλο αριθμό παραπόνων αναφορικά με μη ζητηθείσες τηλεφωνικές κλήσεις, με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.Ελέγχθηκε η δραστηριότητα των εταιρειών Wind, Vodafone, OTE και Cosmote με έλεγχο τόσο στις εγκαταστάσεις των εταιρειών όσο και στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων με αυτές εταιρείες.Η Αρχή συνέλεξε πλήρη αρχεία των κλήσεων που διενεργήθηκαν, τα οποία και αντιπαρέβαλε με τα μητρώα του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 (μητρώα «opt-out»), που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσίας τηλεφωνίας.Από την εν λόγω αντιπαραβολή προέκυψε, για τις εταιρείες Wind, Vodafone, OTE και Cosmote μεγάλος αριθμός μη νόμιμων κλήσεων.Παράλληλα, η Αρχή εξέτασε τις διαδικασίες που εφαρμόζoυν οι εν λόγω εταιρείες και έκρινε ότι, αν και έχουν βελτιώσει κάποιες από αυτές, δεν εφαρμόζουν στην πράξη κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πλήρη νομιμότητα της δράσης τους, ενώ είχαν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό διάστημα από την έκδοση και κοινοποίηση των Αποφάσεων 66, 65, 63 και 64/2016, αντίστοιχα για κάθε εταιρεία, οι οποίες είχαν πραγματευθεί το ίδιο ζήτημα.Η Αρχή, για το σύνολο των ανωτέρω παραβάσεων, επέβαλε στην κάθε εταιρεία (Wind, Vodafone, OTE και Cοsmote) πρόστιμο 150.000 ευρώ..https://www.lawspot.gr/nomika-nea/apdph-varytata-prostima-se-wind-vodafone-ote-kai-cosmote-gia-paranomes-tilefonikes?lspt_context=gdpr
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.