Δημοσιεύτηκε στις Jul 24, 2019

Ελένη Θ. Καρατσαλίδου-Δικηγορικό Γραφείο-Attorney at law Eleni Th.Karatsalidou-LLM

Δικαστήριο ΕΕ: Τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης...................................>

Με απόφαση του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Amazon δεν υποχρεούται να θέτει σε κάθε περίπτωση στη διάθεση των καταναλωτών αριθμό τηλεφώνου πριν από τη σύναψη σύμβασης.Όπως επισημαίνει το ΔΕΕ, η πλατφόρμα έχει, ωστόσο, την υποχρέωση να θέτει στη διάθεσή τους μέσο επικοινωνίας ικανό να εξασφαλίσει γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία με την ίδια.Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν απαγορεύει στον έμπορο να παρέχει άλλα μέσα επικοινωνίας (όπως ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας ή συστήματα ηλεκτρονικής συνομιλίας ή τηλεφωνικής επανάκλησης), εφόσον τα μέσα αυτά δίνουν δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας του καταναλωτή με τον έμπορο, όπερ προϋποθέτει όμως ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αυτά επικοινωνίας πρέπει να καθίστανται προσβάσιμες στον καταναλωτή με ευκρινή και κατανοητό τρόπο.https://www.lawspot.gr/nomika-nea/dikastirio-ee-ta-ilektronika-katastimata-den-einai-ypohreomena-na-parehoyn-tilefoniko
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.