Δημοσιεύτηκε στις 21 Νοε 2023

Δικηγορικό γραφείο-Ελένη Θ. Καρατσαλίδου-Μουρελάτου & Συνεργάτες -Eleni Th. Karatsalidou - Mourelatou

#Καρατσαλιδου #δικηγορος #Ηράκλειο #Περιουσία #Εταιρείες #Διαζύγια
Παράδειγμα 7. Δικηγόρος άνω της 12ετίας απασχολεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπάλληλο με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ. Δηλώνει ακαθάριστα έσοδα 32.000 και καθαρά κέρδη 16.000 (δαπάνες 50%). Το τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος του βάσει ετών δραστηριότητας είναι 14.196 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται (σωρευτικά):α. κατά το 10% του κόστους μισθοδοσίας (ετήσιοι μισθοί 1.000 Χ 14 μήνες συν εργοδοτικές εισφορές 22,29% = 17.120,60 ευρώ), δηλαδή κατά 1.702,06 ευρώβ. κατά 100% λόγω υπέρβασης κατά 200% του μέσου ετήσιου τζίρου του κάδου, δηλαδή κατά 14.196 ευρώ.Άρα το σύνολο του τεκμαρτού ελάχιστου κέρδους του δικηγόρου θα είναι 14.196 + 1.702,06 + 14.196 = 30.104,06 ευρώ.Ο φόρος που αναλογεί στα δηλωθέντα καθαρά κέρδη είναι 2.220 ευρώ, ενώ ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος είναι 6.037,46 ευρώ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Παρότι η εφαρμογή της προσαύξησης; Βάσει του μέσου ετησίου τζίρου αποσκοπεί στον περιορισμό της δήλωσης υπερβολικών δαπανών, οδηγεί κατ’ αποτέλεσμα στη φορολόγηση τεκμαρτού κέρδους που πλησιάζει και σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τα ακαθάριστα έσοδα. Αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη φορολόγηση με βάση την πραγματική φοροδοτική ικανότητα και επιβάλλει τη φορολόγηση του καθαρού κέρδους , που προκύπτει μετά την έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα.
lawspot.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.