Δημοσιεύτηκε στις 21 Νοε 2023

Δικηγορικό γραφείο-Ελένη Θ. Καρατσαλίδου-Μουρελάτου & Συνεργάτες -Eleni Th. Karatsalidou - Mourelatou

#Καρατσαλίδου #Δικηγορος #Ηράκλειο #Ρυμοτομίσεις #ΕΝΦΙΑ
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του έκρινε ότι απαλλοτριωθέν διά ρυμοτομίας ακίνητο υπάγεται στο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης λόγω, μεταξύ άλλων, ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό (ΜΔΠρΑθ 15625/2023).
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.