Δημοσιεύτηκε στις 4 Νοε 2018

Attorney at law Eleni Th.Karatsalidou-Δικηγορικό Γραφείο

ΑΠΔΠΧ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ σε τρεις τράπεζες για ΜΗ-εκπλήρωση τηςΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ επεξεργασίας ακριβών στοιχείων για τους οφειλέτες

Με τις αποφάσεις της η Αρχή:1. Επέβαλε τόσο στην Εθνική Τράπεζα όσο και στη Eurobank πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για µη εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να τηρούν και να επεξεργάζονται περαιτέρω ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της προς εκπλήρωση των σκοπών του ν. 3758/2009 σε µία (στην περίπτωση της Εθνικής) και δύο (στην περίπτωση της Eurobank) από τις εξεταζόµενες περιπτώσεις.2. Επέβαλε στην Alpha Bank πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για µη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται περαιτέρω ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της προς εκπλήρωση των προβλεπόµενων από το ν. 3758/2009 σκοπών σε τρεις από τις εξεταζόµενες περιπτώσεις, ενώ της απηύθυνε και σύσταση στην τράπεζα, προκειμένου να προβεί σε βελτίωση της όλης διαδικασίας ταυτοποιήσεως των στοιχείων των οφειλετών πριν την ανάθεση ενηµέρωσης οφειλετών (ιδίως αναφορικά µε οφειλέτες της πρώην Εµπορικής Τράπεζας που περιήλθε µετά από απορρόφηση στην εν λόγω Τράπεζα) και να ενηµερώσει σχετικά την Αρχή εντός 6 µηνών.Δείτε τις αποφάσεις 55, 56 και 57/2018 όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.https://www.lawspot.gr/nomika-nea/apdph-prostima-se-treis-trapezes-gia-mi-ekplirosi-tis-ypohreosis-epexergasias-akrivon

Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.